Εμφυτεύματα

Τι είναι τα εμφυτεύματα δοντιών;

Τα εμφυτεύματα δοντιών αντικαθιστούν ένα ή και περισσότερα δόντια που λείπουν. Λειτουργούν ως φυσικά δόντια, καλύπτοντας πλήρως τόσο τις αισθητικές όσο και τις λειτουργικές ανάγκες του ασθενούς. 

Πρόκειται για μία μικρή βίδα κατασκευασμένη από τιτάνιο, η οποία αντικαθιστά τη ρίζα του ελλείποντος δοντιού και πάνω της τοποθετείται το προσθετικό μέρος, δηλαδή η θήκη πορσελάνης. Όλα τα μέρη του εμφυτεύματος είναι απόλυτα βιοσυμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό και χρησιμοποιούνται εδώ και πολλές δεκαετίες  με άριστα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων;

 Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων έναντι των συμβατικών προσθετικών αποκαταστάσεων (γέφυρες δοντιών), αποτελεί το γεγονός ότι δεν τροχίζονται τα γειτονικά  (συχνά υγιή) δόντια. Για την κατασκευή μιας γέφυρας δοντιών είναι απαραίτητο να τροχιστούν τα παρακείμενα δόντια, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στο μέλλον, όπως τερηδόνα στα όρια της στεφάνης και του δοντιού ή και περιοδοντικά προβλήματα. Επιπλέον, όταν χάνεται ένα δόντι το οστό της γνάθου σταδιακά απορροφάται, χάνοντας τον αρχικό όγκο του και δημιουργώντας πολλές φορές αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα στον ασθενή, ιδιαίτερα στην πρόσθια περιοχή της γνάθου. Τοποθετώντας ένα εμφύτευμα ωστόσο, διατηρείται ο αρχικός όγκος του οστού στη θέση αυτή και σταματάει η διαδικασία απορρόφησης. Στην ουσία το εμφύτευμα παίρνει τη θέση του ελλείποντος δοντιού, έπειτα γίνεται ένα με το οστό και λειτουργεί σαν φυσικό δόντι.

Τι γίνεται όταν λείπουν περισσότερα του ενός δόντια;

Τα εμφυτεύματα μας δίνουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε και περισσότερα του ενός ελλείποντα δόντια με γέφυρες επι εμφυτευμάτων, ακόμα και ολικές νωδότητες (απουσία όλων των δοντιών) στις γνάθους με ακίνητες και κινητές αποκαταστάσεις. Στην περίπτωση των κινητών αποκαταστάσεων, τοποθετούνται 2 έως 4 εμφυτεύματα στην κάθε γνάθο και πάνω σε αυτά ‘’κουμπώνουν’’ με ειδικούς συνδέσμους αφαιρούμενες επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες, οι οποίες είναι απόλυτα σταθερές.

Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης του εμφυτεύματος;

Η διαδικασία τοποθέτησης εμφυτεύματος περιλαμβάνει 2 στάδια. Στο πρώτο στάδιο (χειρουργικό), γίνεται η τοποθέτηση της βίδας τιτανίου στο οστό των γνάθων. Γίνεται υπό τοπική αναισθησία, εντελώς ανώδυνα και διαρκεί μόλις 20 με 30 λεπτά, εφόσον πρόκειται για ένα μονήρες εμφύτευμα. Έπειτα αναμένουμε 3 με 6 μήνες, αναλόγως της περίπτωσης και ακολουθεί το 2ο στάδιο, δηλαδή η διαδικασία για την κατασκευή της προσθετικής αποκατάστασης (στεφάνη ή θήκη). 

Είναι επώδυνη η διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων;

Πρόκειται για μία εντελώς ανώδυνη διαδικασία, που γίνεται με την κλασσική τοπική αναισθησία που χρησιμοποιούμε και για άλλες εργασίες στο στόμα, όπως είναι ένα σφράγισμα. Διαρκεί 20 με 30 λεπτά έως 1 ώρα, αν πρόκειται να τοποθετηθούν παραπάνω του ενός εμφυτεύματα. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του άμεσα, ενώ συνήθως υπάρχει μια ήπια ενόχληση στην περιοχή για 2 μέρες περίπου, η οποία παρέρχεται με τη λήψη κάποιου ήπιου παυσίπονου.

Είμαι κατάλληλος υποψήφιος για την τοποθέτηση εμφυτεύματος;

Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση εμφυτεύματος είναι η καλή γενική και στοματική υγεία και η ύπαρξή επαρκούς οστού στην περιοχή. Πριν τη διαδικασία τοποθέτησης λαμβάνεται ένα πλήρες ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό, ακολουθεί λεπτομερής κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος και αξιολογούνται εάν υπάρχουν, παράγοντες κινδύνου. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ηλικία δεν αποτελεί αντένδειξη για τα εμφυτεύματα. 

Ποια είναι η διάρκεια ζωής των εμφυτευμάτων;

Τα εμφυτεύματα λειτουργούν στο στόμα μας σαν φυσικά δόντια. Επομένως, εφόσον προσέχουμε τη στοματική μας υγεία και επισκεπτόμαστε τακτικά τον οδοντίατρό μας για τους επανελέγχους που θα μας συστήσει, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στο στόμα μας για πολλές δεκαετίες. Τα ποσοστά επιτυχίας υπερβαίνουν το 95% στα δέκα χρόνια.

Πόσο κοστίζουν τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Το κόστος θεραπείας διαμορφώνεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Εξαρτάται από το πόσα και τι είδους εμφυτεύματα θα τοποθετηθούν και αν θα χρειαστεί ενδεχομένως η χρήση κάποιου οστικού μοσχεύματος. Σε κάθε περίπτωση μετά τον προεγχειρητικό έλεγχο, συζητιούνται όλες οι εναλλακτικές λύσεις με τον ασθενή και επιλέγεται το καταλληλότερο σχέδιο θεραπείας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, ασφαλώς και πρόκειται για μία πιο δαπανηρή θεραπεία σε σύγκριση με τις συμβατικές προσθετικές επιλογές (γέφυρες και οδοντοστοιχίες), ωστόσο το κόστος αντισταθμίζεται αν αναλογιστούμε τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα λειτουργικά και αισθητικά οφέλη για τον ασθενή.