Περιστατικά

Εσωτερική λεύκανση απονευρωμένου δοντιού

Επένθετο σύνθετης ρητίνης

Στεφάνη (θήκη) ζιρκονίου για την αποκατάσταση σπασμένου προγομφίου

Λευκό σφράγισμα από σύνθετη ρητίνη σε οπίσθιο δόντι

Σοδοβολή για αφαίρεση χρωστικών από τσιγάρο

Σοδοβολή για αφαίρεση χρωστικών από τσιγάρο

τοποθέτηση 2 εμφυτευμάτων και κατασκευή γέφυρας ζιρκονίου

ΕΠΕΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΕ ΑΠΟΝΕΥΡΩΜΕΝΟ ΓΟΜΦΙΟ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ​

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ